Kutná Hora aneb vodaři ve městě stříbra

10. 7. 2024

Nejnáročnější program za poslední roky absolvovali vodaři na tradičním semináři v Kutné Hoře. Aktuální legislativa – Stavební zákon a JES v podání těch nejpovolanějších, perlila zejména Žanet Hadžič. Debata o zákonu a o přípravě na spuštění elektronického vyřizování žádostí o stavební povolení zabrala skoro celý první den.  Z vodařských věcí zaujalo zejména to, že většina ČOV spadne do jednoduchých staveb (ale domovní ČOV budou mít nejvyšší poplatek – dokonce násobně větší jako RD, prý náhodou). Jinak se od sebe u domovních ČOV oddělí z hlediska vydávání rozhodnutí povolení stavby (to bude vydávat stavební úřad) a povolení k nakládání s vodami, to bude vydávat vodoprávní úřad (údajně přání MZe). Instituce povolování na ohlášení a tím pádem kontrola pomocí revizí byla úspěšně z legislativy odstraněna, k radosti provozovatelů laboratoří. Potěšilo, že na semináři zazněly hlasy o tom, že je to škoda a že bychom měli něco takového zase zavést. Prostor by byl při vydávání povolení nakládání s vodami. Škoda je to zejména i proto, že nová Směrnice o městských odpadních vodách přímo vybízí k zavedení efektivního systému kontroly a zatím nic lepšího vymyšleno a zejména ověřeno není.

Kutná Hora

Za zmínku stojí ještě přednáška Pavla Punčocháře a perfektně po lopatě podané důvody proč brát sucho vážně, jen je škoda, že opatření jsou směrována stále jedním směrem a to na optimální využití a posílení zdrojů (přehrady, propojení sítí) a druhá strana, optimalizace spotřeby zatím na programu není – dokonce legislativa ČR cíleně proti náhradě pitné vody přímo aktivně bojuje. Stále neumíme legislativně udělat z odpadní vody užitkovou, a tak ji musíme před dalším použitím vypustit do přírody ?!? To má ta voda za to, že je výjimečná, kdyby byla obyčejný odpad, tak by nebyl problém s ní šetřit a recyklovat ji k dalšímu využití.

 Úspora vody

Jinak ASIO se prezentovalo tradiční losovačkou ve středu ráno a pak přednáškou na téma sucho a recyklace vod – název přednášky byl trochu provokativní „Splachuješ pitnou?", ale přednáška už pak byla spíše informativní – jako obvykle bylo konstatováno, že nám ujíždí v úsporách vody a recyklaci vod vlak. Rozhodující ministerstva zatím spíše upřednostňují podporu zdrojů – tj. přehrady a velké investice, stále spíše mluvíme o navýšení zdrojů a paradoxně (spíše pochopitelně) tak legislativa a investice spíše podporuje navyšování spotřeby – hodnotí se hospodářské výsledky a proinvestované peníze. Úspory nejsou populární pro projektanty, investory, stavební firma a ani politiky – do té doby, dokud z kohoutků poteče voda. Při tom logické by bylo se podívat do zemí, kde už sucho řeší a opatření nastavit a začít uplatňovat tam, kde už se sucho dá v létě očekávat… asi je to ale ještě problém mimo rozlišovací schopnost, voda teče a ubralo by to voliče. Tak, že úspory nechme zatím nadšencům… Možná přeci jen něco. Neberme vážně to, že zvýšení spotřeby vody povede k jejímu zlevnění, to je pravda jen relativní. To už tady bylo v souvislosti s telefony a operátory. Jinak přednášky budou na stránkách  Setkání vodohospodářů | KUTNÁ HORA (vodakh.cz)  - https://www.vodakh.cz/category/setkani-vodohospodaru/

Ing. Karel Plotěný