Květináčové testy s kyselou syrovátkou – I.: Testy s hlávkovým salátem

31. 8. 2021

V rámci projektu Circular agronomics ( https://www.circularagronomics.eu/ a česky: https://www.asio.cz/cz/cirkularni-zemedelstvi ) řeší firma ASIO TECH, spol. s r.o. valorizaci odpadů a jejich následné další praktické použití. Kyselá syrovátka je odpad z potravinářského průmyslu a doposud má poměrně omezené další využití v praxi. Jako jednu z cest ohledně její valorizace jsme zvolili její aplikaci na pole, kde může dodávat chybějící organický uhlík v půdě a zároveň díky svému příznivému složení i nutrienty využitelné pro růst rostlin. V rámci projektu provádíme jak polní testy v terénu s kukuřicí nebo ozimou pšenicí, tak i květináčové testy.

ASIO Circagro - Květináčové testy

Obr. 1: Květináčové testy s hlávkovým salátem (Lactuca sativa)

Květináčové testy jsou prováděny s hlávkovým salátem ( Lactuca sativa ) i se zelím. Cílem těchto testů je ověřit nakolik různá dávka syrovátky prospívá jejich růstu a nalézt mezní dávku, která by jejich růst inhibovala. Pro testy jsme použili kyselou syrovátku se sušinou necelých 18 % o následujícím složení hlavních nutrientů (TC = 7 %, TN = 2270 mg/l, TP = 1870 mg/l, TK = 1620 mg/l a N-NH 4 = 120 mg/l) a dávku syrovátky 0-3 g TN/květináč. Květináč má objem 6 l půdy celkem a je pravidelně zaléván jak manuálně, tak dle meteorologického radaru jsou monitorovány srážky dopadající do něj pro dosažení ideální zálivky. Testy proběhly celkem v 11 květináčích, kde jeden sloužil jako referenční a u zbylých deseti byla zvyšována dávka kyselé syrovátky v rozmezí od 0 do 3000 mg TN/květináč s krokem 300 mg/l. Test trval celkem deset týdnů a výsledky sklizně jsou vidět na fotografii níže. Výsledky nárůstu biomasy salátu ukázaly lineární trend v kontextu zvyšující se dávky kyselé syrovátky. V současné době probíhají testy se zelím, jejichž výsledky budou podrobeny obdobné analýze.

ASIO Circagro - Květináčové testy

Obr. 2: Výsledky sklizně

Projekt Cirkulární zemědělství je řešen s podporou Evropské Unie pod grantovou smlouvou č. 773649.

Ing. Marek Holba, Ph.D.