Legislativa o závlahách odpadními vodami

8. 3. 2019

Kalové a odpadové hospodářství

Návrh směrnice o využití vyčištěných odpadních vod na závlahu odpřipomínkoval Evropský Parlament a návrh putuje do Evropské Rady.

Pokud tuto směrnici Evropská Rada schválí, bude platit přímo i u nás. Hezké video je na stránkách Europarlamentu: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reusing-water-in-the-eu-to-combat-water-stress_N01-PUB-190211-WATER_ev

Asi nejlépe je obsah a postup schvalování popsán na www.voda-portal.sk.

Moje hodnocení – Evropská Komise navrhla v dobré víře to nejlepší, Evropský Parlament pak zapracoval hlavně připomínky velkých provozovatelů VaK a tím se proveditelnost, zejména pro malé, zkomplikovala – přinejmenším nárůstem administrativy a také možností zasáhnout ve jménu předběžné opatrnosti – ďábel je v detailech a nakonec bude i v tom, jak směrnici „vylepší“ místní legislativci doplňujícími aktivitami.

Ing. Karel Plotěný