Likvidace odpadních vod svazku Ligary

18. 9. 2015

Jedná se o 1 ks AS-ŠOK800 a 3 ks AS-ŠOK600. Odlehčovací komory jsou objekty na stokové síti, které slouží k oddělení dešťové vody, respektive k dělení odpadní vody, v systému jednotné kanalizace. Odlehčovací komory patří k jedněm z nejsložitějších objektů na stokové síti – a to jak z pohledu hydrotechnického návrhu, tak i z hlediska stavebního provedení.

Odlehčovací komora AS-ŠOK

Ing. David Šmídek
http://www.asio.cz/cz/as-sok