Malé obce a voda - 1. díl bloku B

18. 6. 2024

Přinášíme další pozvánku na seriál Malé obce a voda, tentokrát na 1.díl bloku B.

Tímto dílem vás provedou lektoři Ing. Josef Drbohlav, Ing. Karel Plotěný a věnuje se tématu Nástroje pro plánování vodovodů a kanalizací, Plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK).

Seznámíte se s historií vzniku a metodikou pro tvorbu PRVKÚK a návaznostmi použití PRVKÚK z hlediska navrhování vodovodů a navrhování a povolování čistíren a z hlediska poskytování dotací.

Dále se dozvíte, jaký je postup při zpracování návrhu zásobování pitnou vodou a také získáte úvodní znalosti o multikriteriálním rozhodování při výběru vhodného způsobu sanitace.

Malé obce a voda

Premiéra proběhne 20. června 2024, 8:30 – 11:30 hod Klikněte sem a připojte se na seminář

Nebo můžete sledovat jednu z repríz:

1. repríza  27. srpna 2024, 14:00 – 17:00 hod Klikněte sem a připojte se na seminář

2. repríza 6. září 2024, 8:30 – 11:30 hod Klikněte sem a připojte se na seminář

Přílohy