Malé obce a voda

12. 6. 2024

Rádi bychom vás pozvali na 3. a 4. díl seriálu Malé obce a voda.

3. díl se věnuje tématu Řešení odvádění odpadních vod v obcích, souvislosti se změnou klimatu, uplatnění přírodní ČOV - Druhy kanalizace (jednotná a oddílná kanalizace, kombinovaná, gravitační, tlaková, podtlaková), řešení bez kanalizace (vyvážení odpadních vod na ČOV, centrálně řízené soustavy ČOV, individuální řešení). Dopady řešení na území, podzemní vody, vodní toky, klima. Podrobněji přírodě blízká řešení -přírodní čistírny v kombinaci s různými druhy kanalizací.

Seminářem vás provede doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. a 14. června 2024, 8:30 – 11:30 hod můžete shlédnout druhou reprízu - klikněte a připojte se

4. díl se věnuje tématu Podrobnější představení různých typů ČOV vhodných pro malé obce a individuální použití –od přírodě blízkých řešení po membránové technologie. Povolování, certifikace čistíren.
Ucelený přehled všech typů čistíren z hlediska použitých způsobů čištění a jejich vhodnosti s ohledem na konkrétní objekt a lokalitu. Každá lokalita je jiná, každý člověk má jiné nároky, a tomu by měla odpovídat i volba nejvhodnější čistírny.

1. repríza 18. června 2024, 14:00 - 17:00 hod - klikněte a připojte se
2. repríza 28. června 2024, 8:30 - 11:30 hod - klikněte a připojte se

Přílohy