Match4Industry Business Matching Even

4. 11. 2014

Na první pohled – cesta z Istanbulu do Kocaeli – je Turecko moderní, rozvíjející se zemí - všude se staví … a i z jednání vyplývalo, že na rozdíl od zbytku Evropy prožívá dobu rozmachu. Dalším jevem je to, že se v Turecku i vyrábí a následně vyváží, a že obé je státem docela podporováno – viz naše cesta, kde nám byl pořadatelem uhrazen i hotel. Výrobky jsou levné a tomu odpovídá i nižší kvalita, a to po čem je údajně poptávka, a i tedy místo na trhu, jsou fungující řešení (ne výrobek, ne dodávka, ale splněné parametry), a to hlavně pro oblast průmyslu …. Jinak tam údajně dobře funguje Česko-Turecká obchodní komora. No a samozřejmá je atraktivní historie a skvělá gastronomie. Přípitek jogurtem na oficiální recepci docela charakterizuje to, že Turci jsou prostě mírně jiní, ale ví, co chtějí, a pro blízkou budoucnost je to určitě zajímavá země i s ohledem na další země v této oblasti.

Match4Industry Business Matching Even

Ing. Karel Plotěný