Mechanické nečistoty již na ČS v Jenštejně neřeší

10. 3. 2015

V obci Jenštejn u Prahy (cca. 1 200 obyvatel) je na kanalizační síti umístěna čerpací stanice splaškových vod , která z důvodu nemožnosti provedení gravitačního přivaděče, čerpá všechny odpadní vody z obce na ČOV. V ČS je umístěna sestava čerpadel 1+1 (100% záloha), která čerpají OV do ČOV cca. 200m dlouhým výtlakem. Častým problémem, jež musel provozovatel řešit, bylo ucpávání čerpadel a nadměrné opotřebování mechanickými nečistotami. To vedlo ke zvýšeným provozním nákladům na provizorní čerpání, opravy čerpadel atd. Z tohoto důvodu padlo rozhodnutí problém řešit odstraněním nerozpuštěných látek již na nátoku do ČS. Z provozních a prostorových důvodů byly zvoleny strojní česle s vertikálním vynášením shrabků a integrovaným lisem shrabků.

Perforovaný koš strojních česlí je nasazen přímo na nátok řadu do čerpací stanice. Přefiltrovaná voda odtéká volně do jímky ČS, shrabky jsou hromaděny v koši, odkud jsou vynášeny vertikálním šroubovým dopravníkem nad terén. Na konci dopravníku je umístěn lis shrabků, kde jsou shrabky odvodňovány a následně vypadávají do plastové popelnice.

Z důvodu ochrany před mrazem jsou česle vyhřívány samoregulačním topným kabelem a zatepleny. Celá instalace je provedena do montovaného dřevěného objektu, který je umístěn na betonovém víku ČS.

čerpací stanice Jenštejn

Již první měsíc provozu ukazuje, že instalace mechanického předčištění plní svůj a od instalace nebyla na čerpadlech žádná závada, což lze vzhledem k tomu, že v minulosti byly poruchy čerpadel běžné každý týden, považovat za splnění cíle.

Ing. Ondřej Unčovský