Mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu

14. 9. 2021

Kalové a odpadové hospodářství

Mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu AS-DEHYDRÁTOR byla odvezena z areálu firmy ASIO až do Plzeňského kraje do obce Útušice. Ta se skládá ze dvou částí a ze dvou komunálních čistíren odpadních vod . Díky mobilitě zařízení tak obec vyřešila problém s odvozem přebytečného kalu jedním zařízením.

ASIO Mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu AS-DEHYDRÁTOR

Mobilní jednotka je složená ze stanice pro přípravu flokulantu, odvodňovacího zařízení AS‑DEHYDRÁTOR a šnekového dopravníku k transportu kalu do sběrné nádoby. To vše je umístěné na přípojném zařízení, přičemž byl kladen důraz na snadnou ovladatelnost jednotlivých částí, snadnou manipulaci a jednoduchou obsluhu.

Obsluha zařízení není nikterak náročná a při předání byli pracovníci čistírny odpadních vod zaškoleni a poučeni o chodu, údržbě a obsluze zařízení. Jednotka AS-DEHYDRÁTOR je i v mobilním měřítku schopna automatického provozu a kontinuálního odvodnění čistírenských kalů. Obsluze tak stačí jen propojit jednotlivé nátoky a odtoky dodanými hadicemi s čistírnou odpadních vod, rozmíchat flokulant a zařízení spustit. V průběhu odvodňování čistírenských kalů je potřeba doladit nátok a dávku flokulantu.

ASIO Mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu AS-DEHYDRÁTOR

AS-DEHYDRÁTOR se vyznačuje vedle zajímavé ceny i nízkou spotřebou energie a tedy nízkými provozními náklady. Mobilní jednotku lze snadno převážet, neboť je umístěna na vozíku a lze ji tedy zapojit na tažné zařízení.

ASIO Mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu AS-DEHYDRÁTOR

V příštím týdnu opustí naše parkoviště i druhá mobilní jednotka k odvodnění čistírenských kalů. Tentokrát zamíří do Jihočeského kraje do obce Horní Vltavice.

Bc. Jakub Tobiáš a Ing. Miroslav Plotěný