Modrá úsporám a Yetti aneb vznikají zaručené informace

28. 4. 2016

Všichni o projektu " Modrá úsporám " slyšeli a ptali se, co my na to. Majíce jen kusé zprávy typu Yetti o tom, že se něco chystá – aneb všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl – jsme se vydali shánět bližší informace, abychom mohli uspokojit naše zákazníky. Naštěstí vedle našeho informačního stánku mělo informační stánek MŽP a tak jsme šli na radu přímo ke kovářovi - osazenstvo však jen záporně kroutilo hlavami a doporučilo nám zajít na seminář o Národním programu Životní prostředí, pod nějž bude program „Modrá úsporám“ spadat.

A máme jasno...

Na semináři bylo řečeno, že MŽP podpoří hospodárnější využití srážkových vod v intravilánech, ale i extravilánech v nově připravovaném programu „Modrá úsporám“, a že prvním krokem je program Chytrá obec určená pro obce a části obcí do 500 EO. Určitě zajímavý projekt např. pro využití NASS , které jako firma podporujeme také. No a podle úspěchu tohoto programu se pak rozhodne co dál, co bude podpořeno ( srážkové vody , šedé vody , moč, decentrál), a zda budou součástí podpory i soukromé osoby atd. Takže zahájení nejdříve někdy koncem roku 2017, realizace nejspíše až v roce 2018… uvidíme.

Jak informace vznikla?

To nás zajímalo i nadále, a tak jsme dál pátrali po jejím původu - a nakonec jsme měli jsme štěstí. Pochází od nejvyššího konkurenčního „kováře“, z Ministerstva zemědělství – v pořadu Hyde Park na ČT24 dne 27. 10. 2015 ministr zemědělství Marian Jurečka uvedl (přibližně 48 minuta), že MŽP připravuje podobný program jako jsou kotlíkové dotace, avšak k problematice lepšího nakládání a  hospodaření s vodou v domácnostech ... No a protože je to zajímavá informace pro novináře a informace o tom, že se bude něco rozdávat, zvyšuje čtenost novin, okamžitě došlo k jejímu zhmotnění a šíření. V podstatě si ten programový titul dopředu napsala sama veřejnost, jen ministerští na životním prostředí o tom ještě neví, nebo ví, ale zatím ani nemohou naznačovat.

Ing. Karel Plotěný