Modro-zelená infrastruktura

10. 1. 2023

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod.

Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT
• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů                                                        
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

Výměna stávajících nepropustných povrchů za propustné je podporována dotací ve výši 85 %. Výstavba nových propustných povrchů je dotována do výše 30 %.

Pro klienty zajišťujeme kompletní služby od zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci, výběrového řízení a samotnou realizaci prostřednictvím našich partnerů.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom

Popínavé uliční stromy, zkráceně POUSTRy, jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukci lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Věříme, že si tento prvek najde své uplatnění především tam, kde z důvodů místních podmínek nelze vysadit levně a udržitelně klasický strom.

Výhody
•  popínavé rostliny vyžadují daleko menší zemní lože
• kořenový systém popínavých rostlin neohrožuje inženýrské sítě
• jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou přepravitelnost a instalaci
• modulové řešení stromu umožňuje přizpůsobení se místní dispozici
• dodatečně nastavitelné díky modulovému řešení
• možné umístění do betonových květináčů + možné přemístění celé konstrukce včetně květináče pro účely rekonstrukce okolí
• možnost doplnění lampami – náhrada pouličních sloupů osvětlení, tematické osvětlení (vánoční apod.)
• možnost doplnění zvlhčovači vzduchu (pro tuto alternativu nabízíme jako doplněk nádrž + úpravnu)
• možnost doplnění vodních prvků
• možnost instalace fotovoltaických panelů

Chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom

Neklademe si za cíl nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň i tam, kde by to z dispozičních důvodů nebylo jinak možné, a tak rozšiřovat biodiverzitu ve městech.

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

AS-GREEN SLOPE je systémové řešení pro zpevňování různých typů svahů pomocí vegetačních pytlů. Vegetační pytle jsou šité ze speciální prodyšné tkaniny, která umožňuje jejich prorůstání kořeny bez snížení jejich strukturálních vlastností. Zeleň plní nejen estetickou funkci, ale slouží také jako prvek zlepšující lokální mikroklima.

Výhody vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE
• široká flexibilita řešení – možnost přizpůsobit tvar a sklon svahu, ale také druhy vegetace (od trav a malých rostlin až po keře)
• propustnost vody
• snadná přeprava prázdných pytlů na paletách
• možnost manuální instalace
• doporučený maximální sklon svahu 70°
• minimální uhlíková stopa

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

Ing. Marcel Kenja