Modrozelená infrastruktura – to nejlepší nakonec

28. 2. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Podařilo se naplnit prostory v Praze a slušně byl navštívený i seminář v Hradci. I když samozřejmě to hlavní nebylo nalákat návštěvníky, ale uspokojit je informacemi. A to, že návštěvníci dojdou, nás potěší a pohladí po duši. Děkujeme.

Opět jsme se snažili skloubit nové a někdy i provokující informace a pohledy ze zahraničních pramenů s praktickými a použitelnými náměty na realizace prvků modrozelené infrastruktury. A tak vedle námětů, jak posuzovat reálná rizika a nenechat se zmanipulovat, byly představeny i novinky jako: tvorba propustných povrchů tvořených zasakovacími AS-TTE rošty, nové extenzivní čistírny, nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp, která splňuje požadavky na třídu DČOV III., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění, a která je vhodná pro uplatnění do dotačního titulu na skupiny čistíren a novinky z oblasti využití recyklovaných vod rekuperace tepla .

A nějaký bonus?

Každý z nás by se měl hlouběji zamyslet nad smyslem toho, co děláme a nad udržitelností, a to i v souvislosti s tím, co člověk slyší po cestě na seminář z rádia např. o šíření koronaviru. Děláme opravdu ty správné věci a správným způsobem, nebo děláme jen „něco“, na čem se dá vydělat a navíc často jen „jako“? Opravdu se snažíme jednat alespoň trochu udržitelně, tj. s ohledem na budoucnost?

Ing. Karel Plotěný