Modrozelená infrastruktura

12. 1. 2021

Modrozelenou infrastrukturou se dlouhodobě zabýváme. Snažíme se prosazovat p rojekty zaměřené na udržitelnost měst. Tyto projekty jsou důležité nejen po stránce životního prostředí, kdy se snaží minimalizovat odtok srážkových vod odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím působení zeleně.

Momentálně pracujeme na projektu, který se nám podařilo spustit koncem minulého roku - nové webové stránky zaměřené na modrozelenou infrastrukturu www.mzi.cz .

Dále pro vás připravujeme online seminář pod názvem Modrozelená kuchařka , který proběhne 28.1.2021 . Seminář bude tentokrát zdarma .

V rámci semináře se podíváme na vizi a trendy modrozelené infrastruktury, na technická řešení a jejich využití v praxi. Zaměříme se také na domovní čistírny odpadních vod a řešení kalové problematiky menších ČOV.

  • Modrozelené recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy , akumulace, zelené stěny…
  • Modrozelené recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a domovními čistírnami s ohledem na typ lokality, udržitelná řešení chytrých měst (případová studie šetřící 50 % pitné vody)
  • Modrozelené recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren

Více informací a přihlášku najdete na https://www.asio.cz/cz/modrozelena-kucharka .

ASIO modrozelená infrastruktura