Monitorování malých ČOV - videozáznam z webináře

21. 4. 2015

Nejčastějším problémem domovních čistíren je zajištění jejich kontroly a rychlá detekce závady, čehož lze docílit použitím monitorovacích prvků. V dnešní době by již neměl být problém najít technické řešení tohoto problému a zavést jej do praxe (řada řešení je k dispozici).

http://www.asio.cz/cz/as-gsm-monitoring-cov