Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod

23. 9. 2016

Ekonomický tlak tak u nás nebyl prvotním důvodem pro zvýšení zájmu. Rozvoj této oblasti je učebnicovým příkladem reakce na loňskou a letošní mediální kampaň o suchu. Paradoxní proto je, že slibný vývoj ze začátku roku narušili politici (s podporou novinářů), kteří vyhlásili, že tato řešení budou podporována dotacemi; logicky tak potencionální investoři začali vyčkávat, co bude. Přesto část zájemců nečeká (čekat na nějakou formu dotace se bude nejméně do roku 2018) a začíná skladování a využití srážkových vod řešit. Proto firma ASIO, spol. s r.o. připravila konkurenčně schopnou nabídku také pro využití dešťových vod.

Teorie ohledně návrhu optimální velikosti nádrže na vodu je již všeobecně dostupná ve formě různých výpočtových prográmků (např. http://www.asio.cz/cz/navrh-systemu-pro-vyuziti-srazkove-vody ).

Nádrž na dešťovou vodu AS-REWA Kombi

Obr. 1: Komplexní systém pro využití dešťové vody

Filtr na dešťovou vodu AS-PURAIN

Obr. 2: Filtr na dešťovou vodu AS-PURAIN

Základem všech systémů je nádrž na dešťovou vodu, obvykle umístěná pod terénem, vyrobená z nejrůznějších materiálů – každý materiál má své přednosti a omezení. Co se týče plastu, jednou z možností je využití nádrží vyrobených odstředivým litím, tedy homogenních nádrží. Efekt klenby umožní to, že i při nízké hmotnosti je u těchto plastových nádrží dosahováno vysoké stability, a tedy i příznivého poměru v parametrech hmotnost/stabilita/cena. Příkladem jsou nádrže na srážkovou vodu AS-MONA . Použitím litých nádrží na dešťovou vodu se snížilo riziko špatných svárů nebo podcenění statiky jako u svařovaných nádrží, protože boj o co nejnižší ceny a snaha o neúměrné odlehčení způsobuje časté statické problémy, které vyplývají navíc i z nedodržení stavebních opatření uvažovaných ve statických výpočtech.

Nádrž na vodu AS-MONA

Obr. 3: Monolitická nádrž na vodu AS-MONA (vlevo) a zhavarovaná nádrž (nesamonosná)

Samotná vhodně zvolená nádrž na dešťovou vodu je však často jen částí řešení zaměřeného na využití srážkových vod. Neméně důležitým prvkem je pak i filtrační zařízení (tzv. filtr na dešťovou vodu ). Odfiltrování na obvyklých filtrech (průliny od desetin milimetrů) je dostatečné pro využití na závlahu (např. filtr hrubých nečistot AS-PURAIN), zatímco ultrafiltrace pak na využití srážkové vody i v oblasti osobní hygieny (např. čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP). Vždy stojí za zvážení, kam filtrační zařízení umístit. V některých případech je výhodná instalace už na svodu, v některých na vodorovném přívodu a někdy až v nádrži samotné. Na trhu je celá řada filtrů, jejichž hodnocení většinou vychází z toho, jaká je jejich účinnost z hlediska množství protečené vody. V tomto hodnocení patří mezi nejlepší filtry dešťové vody AS-PURAIN. Dalším kritériem je praktičnost při instalaci – tam je originálním řešením např. skládačka AS-PLURAFIT . Šachtička, kterou je možné variabilně a velmi jednoduše poskládat z jednotlivých částí, a to i s ohledem na ztrátovou výšku, kterou si můžeme dovolit.

AS-PLURAFIT systém

filtr na dešťovou vodu

Obr. 4: Filtrační systém AS-PLURAFIT

Příklad variability v umístění filtru AS-PLURAFIT

Obr. 5: Příklad variability v umístění filtru dešťových vod AS-PLURAFIT

http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovymi-vodami