Naučná vycházka – zámecký park Valtice a ASIO OTUS

3. 5. 2019

Celou akcí nás provázel pan Libor Opluštil, který spolu s dalšími dobrovolníky se podílí na ochraně těchto krásných ptáků v lokalitě Valticka a okolí. Zajímavé vyprávění vtáhlo do děje zejména malé účastníky, kteří se dozvěděli, jak hnízdí tito ptáci, a jak právě instalováním hotových budek lze zachránit některá vejce či čerstvě vylíhnutá mláďata. O tom, že se jedná o lovce, jsme se přesvědčili při zkoumání zbytků nestrávené potravy, kdy se daly identifikovat pod stromy zbytky kostiček hrabošů a také nestravitelné ochlupení. Jedná se tedy o významné pomocníky zemědělců. Procházka směřovala k hnízdišti kalousů ušatých, kde proběhlo další seznamování s místní „soví“ elito. Prohlédli jsme si obrázky dalších druhů jako sovy pálené, puštíků i kalousů. Poté následovalo již velmi očekávané praktické seznamování – nejdříve to byli 2 malí puštíci, které si mohly děti „osahat“. Následně jsme sledovali výstup přímo do hnízda umístěného v koruně stromů a k radosti nejen dětí přibyli 2 malí kalousové. Na závěr jsme si vyslechli něco o smyslu kroužkování a každé z mláďat bylo takto označeno a opět vráceno zpět do svého útulného hnízdícího zázemí.

Celé setkání probíhalo v příjemné atmosféře lidí, kteří mají o tuto problematiku hlubší zájem a zapojují se formou podpory, ať už prostřednictvím firem nebo individuálně. Spojení firmy ASIO s tímto projektem trvá již několik let a je tak trochu symbolické – zakladatelé se při výběru názvu společností inspirovali shodou okolností částí vědeckého názvu právě kalouse ušatého (ASIO OTUS). Poděkování za organizaci celé akce, jejíž popis je zde poněkud strohý a nemůže vystihnout interaktivní prožitek, patří především panu Opluštilovi.

Podívejte se na projekt, který s radostí podporujeme: Ze života kalousů .

Helena Polášková