Neformální večeře s tuniskou delegací

8. 7. 2022

Akce se zúčastnil 1. náměstek hejtmana JmK, pan Lukáš Dubec (gesce životní prostředí, participace a transparentnost) a pan Pavol Foltín z oddělení zahraničních vztahů JmK. Vedle politiků pak i zástupci několika firem jednali se zajímavými partnery z Tuniska. Setkání pak pokračovalo v dalším dnu výjezdem na konkrétní čistírny odpadních vod z průmyslové výroby – jako ASIO jsme se pochlubili našim areálem s  chytrým stromem , polygonem na recyklaci městských odpadních vod na brněnské čistírně a pak i čistírnou pro porážku drůbeže. Věřím, že jsme zástupce z Tuniska přesvědčili o našich schopnostech (v sestavě Július Telek, Michal Šubrt, Tomáš Marek)… a uvidíme, jak budou reagovat v budoucnu.

neformální večeře s tuniskou delegací

Ing. Karel Plotěný