Nejrozsáhlejší dezodorizace na ČOV v ČR v provozu

30. 4. 2015

Není proto divu, že při rekonstrukci kalové koncovky (stavba: „ ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace“ ) stávající vodní linky padla volba na nejspolehlivější dezodorizační technologii, která je v současné době na trhu.

Součástí rekonstrukce haly odstředivek bylo vybudování vzduchotechnického systému a navazující dezodorizační technologie. Hlavní vzduchotechnický systém zajišťující odvětrání haly byl zrealizován o kapacitě 2 x 8 500 m 3 /hod.

Čištění vzduchu - sestavy jednotek AS-PCO

Obr. 1: Sestavy jednotek AS-PCO NOX 17 000 (2 x 8 500 m 3 /hod)

Společnost ASIO, spol. s r. o., jako výhradní dodavatel fotokatalytické technologie pro český trh, zrealizovala sestavu dvou jednotek s kapacitou 8 500 m 3 /hod., odtahové radiální ventilátory, 12 m vysoký odfukový komín a potrubní propoje. Na vstupu do jednotek jsou umístěny klapky s elektropohonem, které umožňují provoz na jednu nebo obě linky. Provoz jednotek je řízen a s nadřazeným systémem komunikuje ve standardu Profibus DB. To umožňuje ovládat a sledovat provoz dezodorizace jak z velínu odstředivkárny, tak z centrálního velínu ÚČOV.

V rámci stavby byla dodána ještě jednotka AS-PCO NOX 600/2s/Ex, která umožňuje odtahovat a odpachovat vzdušinu z dvojice jímek fugátu, které jsou zdrojem silného zápachu. Ruční armatura na sání z dvojice jímek opět umožňuje odtahovat z jedné nebo obou jímek současně. Z důvodu vysokého zatížení pachovými látkami je fotokatalytická jednotka dvoustupňová (vzdušina prochází přes dva stupně čištění UV zářením a katalyzátorem). Vzhledem k potenciální produkci výbušných plynů je jednotka dodána v EX provedení.

Čištění vzduchu - jednotka AS-PCO

Obr. 2: Jednotka AS-PCO NOX 600/2s/Ex (jímky fugátu ÚČOV Praha)

V rámci zprovoznění jednotek byla provedena autorizovaná měření H 2 S (sirovodíku) a NH 3 (amoniaku) na výstupu z jednotek. Měření prokázala vynikající účinek dezodorizačních jednotek - všechny naměřené hodnoty byly na mezi detekce. V případě zájmu o podrobnější informace nebo prohlídku zařízení kontaktujte firmu ASIO, spol. s r. o.

Ing. Ondřej Unčovský
www.cistenivzduchu.cz