Nejspolehlivější technologie v souboji se zápachem

18. 10. 2014

Kombinace UV záření a katalyzátoru, tzv. fotokatalytická oxidace , je jednoznačnou volbou na místech, kde je zápach nepřípustný. Tato technologie je charakteristická velmi vysokou účinností proti pachovým látkám vznikajícím při nakládání s odpadními vodami. Díky tomu si i v ČR našla cestu na místa, kde je zápach hlubším problémem: ČOV Česká Třebová, kde byl zápach před rekonstrukcí předmětem mnoha stížností občanů; významný producent mléčných výrobků, jemuž opakované stížnosti občanů hrozily zastavit výrobu a další. Dodavatel technologie fotokatalytické oxidace pro český trh, společnost ASIO, spol. s r.o., je pak hrdá zejména na první realizaci na ÚČOV Praha.

Mokrá jímka ÚČOV Praha – zápach vyřešen

Mokrá jímka v areálu ÚČOV Praha je objekt velikostí zanedbatelný, ale produkcí zápachu zcela neopominutelný. Ve dvojici jímek se setkávají kaly z celé ČOV před cestou do kalového hospodářství a zároveň slouží jako svozová jímka pro všechny druhy odpadů zpracovávaných na ČOV. Zápach unikající z těchto jímek je velice silný, v nejbližším okolí jímky vyvolává nevolnost a v širším okolí je nepříjemně obtěžující.

Na jaře letošního roku byla na objekt jímky dodána fotokatalytická jednotka AS-PCO 600/2s/EX . Průtok vzdušiny jednotkou byl definován v návaznosti na pohyb hladiny v jímkách, vzhledem ke koncentraci pachových látek byl zvolen dvoustupňový proces. Z důvodu možnosti výskytu výbušných plynů byla dodána jednotka v provedení do výbušného prostředí. Celkový příkon jednotky včetně odtahového ventilátoru je pouze 1,2 kW.

ÚČOV Praha - odstranění zápachu
Obr. 1: Jednotka AS-PCO 600/2s/EX na ÚČOV Praha

Výhodou fotokatalytické oxidace je okamžitý účinek, proto ihned po spuštění jednotky bylo poznat razantní snížení emise pachových látek do okolí. To bylo mimochodem důvodem udivených komentářů všech účastníků zprovoznění dezodorizační jednotky na ÚČOV Praha. Instalací jednotky AS-PCO došlo eliminaci produkce zápachu, což vede nejen ke zlepšení situace v okolí jímky, ale také pracovního prostředí pracovníků ČOV.

Další ČOV bez zápachu

Na přelomu roku 2013 a 2014 byla dodána již druhá fotokatalytická jednotka pro průmyslovou ČOV v areálu tradiční brněnské společnosti zabývající se výrobou tkanin z vlněných česaných přízí. ČOV slouží k předčištění OV z celého výrobního areálu a předčištěné vody jsou vypouštěny do kanalizace ve správě BVK a.s.

Díky projektu podpořenému dotací z fondů EU v rámci kapitoly OPŽP byla dodána nová fotokatalytická jednotka AS-PCO 1000 s kapacitou 1 000 m 3 /hod. Vzhledem k převládajícím OV z výrobního procesu, kde je využíváno mnoho různých chemických činidel (barvení, čištění, atd.), jsou OV dlouhodobě zdrojem velice nepříjemně zapáchající vzdušiny. V minulosti docházelo k častým stížnostem na silný zápach od obyvatel z okolních čtvrtí. Hlavním zdrojem jsou nádrže mechanického předčištění a homogenizační nádrž. Instalace již druhé fotokatalytické jednotky umožňuje odtahovat a čistit vzdušinu z obou těchto nádrží.

odstanění zápachu - průmyslová ČOV
Obr. 2: Detail jednotky AS-PCO NOX 1 000

V rámci zkušebního provozu bylo provedeno měření charakteristických pachových látek – sirovodíku a amoniaku na vstupu a výstupu do/z jednotky. Jednotka prokázala svoji vysokou účinnost odstraněním 96 % sirovodíku, resp. 90 % amoniaku.

měření na AS-PCO
Tab. 1: Výsledky autorizovaného měření na jednotce AS-PCO NOX 1 000

Fotokatalýza zápach řeší

Nejen tyto dvě realizace potvrzují, že na poli likvidace zápachu pocházejícího ze splaškových vod a některých typů průmyslových vod, nemá technologie konkurenci. Fotokatalytická oxidace není konkurencí pro tradiční technologie, protože díky bezprecedentní účinnosti a jednoduchosti provozu je na trhu s dezodorizačními technologiemi zcela ojedinělým zařízením. Lze předpokládat, že nejen v ČR bude nadále jednoznačným řešením pro místa, kde to zkrátka zapáchat nesmí.

Ing. Ondřej Unčovský