Nekupujte dehydrátor v pytli!

21. 11. 2013

Spirálový dehydrátor umožňuje odvodňovat nejenom čistírenské kaly z biologických procesů, ale také kaly flotační, chemické a další. Nejenom u těchto méně obvyklých aplikací je vhodné funkci odvodňovací technologie ověřit v reálných podmínkách. Společnost ASIO nabízí mobilní sestavu na odvodnění kalů pomocí AS-DEHYDRÁTORu. Celá sestava je umístěna na přívěsném vozíku a k funkci je třeba pouze zdroj elektrické energie a provozní vody.

mobilní dehydrátor

Na přívěsném vozíku je umístěn spirálový dehydrátor, flokulační stanice pro přípravu roztoku flokulantu, dávkovací čerpadlo flokulantu a rozvaděč s řídicím systémem. Kal je na jednotku dopravován ponorným kalovým čerpadlem. Vozík je vybaven pružnými hadicemi s rychlospojkami, které slouží k rychlému propojení přívodu kalu a odvodu fugátu přímo na místě. Vlastní zprovoznění je otázkou několika desítek minut.

Po dohodě lze v předstihu provést flokulační zkoušky, během kterých budou vytipovány vhodné flolulanty pro danou aplikaci. Při testování lze ověřit různé varianty technologického uspořádání linky odvodnění kalů. Tedy např. odběr kalu nejenom z kalové nádrže, ale i přímo z dosazovací nádrže nebo z aktivace. V případě zájmu o předvedení dehydrátoru přímo u Vás se prosím obraťte na ASIO, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Unčovský