Neoficiálně skončil projekt pod akronymem P-REX

27. 6. 2015

P-REX ( www.p-rex.eu nebo česky http://www.asio.cz/cz/p-rex ). Účelem tohoto projektu bylo v rámci konsorcia 15 řešitelů ze sedmi evropských zemí posunout potřebu recyklace fosforu do lidského povědomí + vypracovat a kriticky vyhodnotit do budoucna nejlepší scénáře recyklace fosforu v evropském měřítku. Evropská Unie je vysoce závislá na dovozu tohoto esenciálního nutrientu (import tvoří více než 90 %), jehož hlavní aplikace je v zemědělství ve formě hnojiva. Evropská Unie proto umístila fosfátové rudy na listiny patnácti kriticky nedostatkových surovin ( http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm ) a snaží se vytvořit scénáře, které by mohly tomuto vyčerpání předejít.

p-rex

Hlavní oblastí dotační politiky EU je momentálně podpora cirkulární ekonomiky, do níž recyklace fosforu bezesporu patří a lze předpokládat, že bude dotační politiku následovat i legislativní tlak. Pro nás by to mohlo znamenat, že se významně sníží maximální přípustné koncentrace fosforu na odtocích z čistíren odpadních vod nejen z hlediska zlepšení kvality vody v recipientech (snížení eutrofizace), ale především z hlediska nutné recyklace fosforu. Bude tedy pravděpodobně nutností vyvíjet nejen technologie odstranění nutrientů, ale především jejich recyklace na čistírnách odpadních vod. Lze proto v blízké budoucnosti očekávat, že ca. 50 – 80 % fosforu přitékajícího na komunální čistírny odpadních vod bude nutné recyklovat.

Pro nás projekt znamená, že se nyní bezvadně orientujeme v technologiích recyklace fosforu, umíme srovnat jednotlivé technologie a jejich výhody, ať už z hlediska LCA, LCC, ekotoxicity, přítomnosti těžkých kovů nebo návratnosti investic jednotlivých technologií a víme jak čelit sociálním a obchodním bariérám spojených s uvedením technologií recyklace fosforu na trh. Jako hlavní vzkaz nejen od spoluřešitelů projektu, ale i od EU, EC, DC, GROW (kteří byli všichni na posledním mítinku přítomni) a dalších průmyslových partnerů jsme si odnesli, že vzhledem k rychle se spotřebovávajícím zásobám fosforu, bude tlak na implementaci výše uvedeného v evropském měřítku téměř překotný.

p-rex

Projekt nám dal i zkušenost práce ve velkém konsorciu top výzkumných institucí a firem, od malých přes střední až po velké (např. Veolia) a potřebu věc řešit nejen v západoevropském, ale i východoevropském měřítku, jakkoliv se nám může zdát toto směřování momentálně neaktuální a neopodstatněné.

Ing. Marek Holba, Ph.D.