Netradiční schůzka projektu

10. 1. 2017

Za široké účasti partnerů projektu „ Hydrofobní a olejofobní povrchy v interakci s kapalinou “ – zasvěceným lépe známý pod označením PLAZMA, proběhlo v Kobylí na Moravě závěrečné projektové setkání.

Projekt se zabýval vývojem hydrofobních vrstev a to nejen v oblasti čištění odpadních vod, ale i pro náročné technické aplikace na hydraulických prvcích. Rozsah projektu dokládá i velký počet dosažených výsledků, kterých je celkově přes 35 a mezi kterými nechybí funkční vzorky, ověřené technologie nebo např. i patent. Obrázek ukazuje, jakým způsobem se chovají kapky vody na hydrofobním povrchu.

hydrofobní povrch _ projekt PLAZMA

Pro představu, jedním z cílů projektu bylo vyvinout takovou povrchovou úpravu, která bude omezovat nárůst biomasy na polypropylenových površích. Že se tento úkol zdařil, dokládají i výsledky dlouhodobého testování, které můžete vidět na obrázku. Jedná se o vzorky polypropylenu, jež byly sledovány v reálných podmínkách. Levý vzorek byl povrchově ošetřen proti zanášení biomasou, pravý nebyl nijak upraven. Vzorky byly testovány déle než jeden rok (429 dní) a přinesly velmi zajímavé výsledky.

hydrofobní a olejofobní povrchy v interakci s kapalinou

Rádi bychom touto formou poděkovali všem řešitelům projektu: Masarykově univerzitě; Vysokému učení technickému v Brně; Technické univerzitě v Liberci; ČKD Blansko Engineering, a. s. a Patrii Kobylí, a. s. za spolupráci. Věříme, že výsledky brzy naleznou uplatnění v praxi. Závěr projektového setkání se nesl v netradičním duchu, kdy se celý řešitelský tým přemístil do vinného sklepa, kde proběhla degustace vín i s odborným výkladem.

Projekt „ Hydrofobní a olejofobní povrchy v interakci s kapalinou “ je řešen s finanční podporou TA ČR.

Ing. Nina Kramerová