„Netradiční“ seminář o Nekonvenčním aranžování sanitárních systémů (NASS)

26. 5. 2015

Školení mělo za úkol seznámit účastníky s problematikou a navrhováním výrobků např. pro využití šedých a dešťových vod ( AS-GW/AQUALOOP ), žlutých vod (AS-URINE) a třeba i se závlahou odpadní vodou (AS-GEOFLOW). A nejen to – snahou bylo účastníky zábavnou formou proškolit v navrhování a vhodném kombinování jednotlivých výrobků na konkrétních příkladech.

Nekonvenčním aranžování sanitárních systémů

První část semináře probíhala standardně – přednášející povídali, vysvětlovali a ukazovali, zatímco účastníci poslouchali a zapisovali si poznámky. Druhou část jsme se rozhodli pojmout (pro nás zatím) netradičně a více zapojit i posluchače, ideálně tak, aby se každý z nich podílel na řešení zadaných úkolů. Potěšilo nás, že krom projektantů se zúčastnili i studenti, a tak všichni spolu dohromady tvořili rozmanitou směs osobností, zkušeností a názorů. V každé ze tří skupin měl každý svoji roli – „majitel“ hájil své zájmy, „projektant“ se snažil navrhnout přijatelné řešení, „legislativec“ a „soused“ často tvořili opozici, čímž si vynucovali změny v projektu tak, aby byli ve výsledku všichni spokojeni. Po vypracování úkolu byl vždy prostor pro diskuzi a porovnání navrhovaných řešení mezi skupinami tak, aby se posléze všichni dobrali k nejvýhodnějšímu a nejefektivnějšímu řešení nakládání s odpadními vodami pro zadanou lokalitu.

Nekonvenčním aranžování sanitárních systémů

Ačkoli jsme na začátku nevěděli, zda tento způsob „školení“ bude mít úspěch, ukázalo se, že naše obavy byly zbytečné. Diskuze živě probíhala, účastníci si tuto formu výuky chválili, a tak můžeme do budoucna uvažovat o tom, že podobně budeme koncipovat i další semináře.

Nekonvenčním aranžování sanitárních systémů

Děkujeme všem zúčastněným nejen za aktivní přispění do diskuze, ale i za to, že se nebáli „novou“ metodu školení spolu s námi vyzkoušet.

Petra Kaderková