New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse

20. 5. 2022

Nedávno proběhl na půdě EWA on-line seminář k problematice recyklace vody, moderoval ho náš professor Wanner. Obsahoval jak problematiku legislativní – Roberta Maffettone jako člen Evropské komise obstarala uvedení do problematiky rizik zemědělských závlah odpadními vodami, tak statistickou - professor Wanner zhodnotil situaci u nás a ve světě. Další přednášející pak prezentovali zkušenosti se závlahami recyklovanou komunální vodou.

Zejména přednášky paní Maffetone a profesora Wannera obsahovaly řadu faktů, a argumentů, které by měly být šířeny dál. Za všechno dva obrázky z prezentací – celé prezentace jsou dostupné na webu EWA .

Z hodnocení rizik vyplývá proč a jak rozhoduje EK o legislativě, z publikovaných zkušeností a výsledků projektů pak to, že hodnocením rizik už se před Českou republikou zabývala řada zemí a zkušeností se závlahou recyklovanými vodami jsou tak už dlouhodobé a je kde se nachytřit. No a také to, že Evropa nemá jinou možnost do budoucna než recyklovat.

New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse

New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse

Ing. Karel Plotěný