Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky

30. 9. 2014

Budeme zde provádět ve spolupráci s  Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. výzkum, který je zaměřený na dočištění odtokových vod z biologické čistírny odpadních vod na velmi nízké hodnoty znečištění. Tyto systémy lze s výhodou použít v oblastech, kde se voda dále vypouští do vod povrchových s chráněnými živočichy, či povodí vodárenských nádrží. Systém je v tomto případě složen z biologické čistírny odpadních vod, prvního hlubšího rybníku s předpokladem anaerobních procesů, následovaný mělkým rybníkem s aerobními procesy, odtok z toho rybníku jde do zásaku, který umožňuje hydrogeologický posudek v této lokalitě.

Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky
Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky

Ing. Miroslav Plotěný
http://www.asio.cz/cz/zbytiny