Nová čistička v Boroticích zlepší vodu v Jevišovce

5. 2. 2013

Ta vyrostla za obcí směrem na Božice a stála dohromady téměř pětadvacet milionů. "Vlastních prostředků jsme měli bez toho, abychom zadlužili obec, 7,3 milionů korun. 8,2 milionu jsme dostali z rozpočtu Jihomoravského kraje a zbytek z ministerstva zemědělství. Bez těchto dvou institucí by se nám to nepodařilo," uvedl starosta Borotic Zdeněk Bobok při předání čističky, která výrazně zlepší kvalitu vody v řece Jevišovce, která Boroticemi protéká.
Její provoz vyžaduje jen občasnou obsluhu, jinak je automatický s tím, že systém sám hlásí poruchové stavy. Čistírna pracuje na mechanicko - biologickém principu. Probíhají zde obdobné procesy jako při samočištění vody v přírodě. V 1. etapě bude na čistírnu napojeno zhruba polovina vesnice, asi šedesát objektů. Obec lidem zaplatila napojení až po kontrolní šachtu, v případě, že byla přípojka delší než šedesát metrů, přispěla na ni obec třetinou nákladů.
Druhá etapa se podle starosty Zdeňka Boboka v současnosti připravuje. Obec bude žádat o dotace na její realizaci.

ČOV Borotice

Zdroj: http://www.znoj-tyden.cz/nova-cisticka-vboroticich-zlepsi-vodu-vjevisovce.a7586.html

… a v tom má ASIO také prsty … Generální dodavatel akce byla firma COLAS CZ, a.s., pobočka jih – Znojmo. ASIO dodávka obsahovala stavební a  technologickou část ČOV (bez zemních prací), vystrojení želbet. čerpacích stanic - 1. v obci na trase, 2. před ČOV.

Ing. Zdeněk Chvátal