Nová technologie ozonizace podpoří recyklaci vody v oblasti rybochovu

21. 5. 2015

RAZONE _ logo

Postup a současný stav vývoje

Projekt RAZone , řešený v rámci 7. Rámcového programu, byl zahájen v prosinci 2012 a oficiálně ukončen v únoru 2015. Celková doba trvání projektu byla 27 měsíců a v současné době probíhají přípravy pro post-projektové poloprovozní ověřování technologie. Výstupem projektu je inovativní systém vnosu ozonu do vody vyvinutý pro RAS, který je řízený speciální kontrolní jednotkou. Jeho součástí je také flotační nádrž vyvinutá pro efektivní separaci jemných částic z vody i za vysokých průtoků, které jsou typické pro RAS.

Prototyp technologie RAZone po integraci do systému RAS na Univerzitě v Liverpoolu
Obrázek 1: Prototyp technologie RAZone po integraci do systému RAS na Univerzitě v Liverpoolu

Provozovatelé sádek často navyšují hustotu populace ryb a míru recirkulace vody v RAS, aby maximalizovali produkci chovného systému. To vede k akumulaci odpadních produktů a výkyvům dusíkatého znečištění a znečištění jemnými částicemi a rozpuštěnou organikou. Tyto zvýšené koncentrace polutantů mohou vést až k nárustu nemocí ryb.

Ozon má mnoho výhod, které přispívají k zajištění vysoké kvality vody. Jeho aplikace v systémech RAS byla až dodnes spojena s vysokými provozními náklady, které byly způsobeny nevhodným vybavením a řízením dávkování ozonu do proudu vody. Často se stává, že až 2/3 ozonu jsou nevyužity kvůli špatnému dávkování a řízení což vede k významným finančním ztrátám a celkové neefektivnosti RAS, nemluvě o zdravotním nebezpečí pro chovnou populaci.

Výsledky testování technologie RAZone prokazují, že ozonizace RAS je lépe řízena a systém řízení významně ovlivňuje provozní náklady. RAZone také snižuje riziko nemocí v rybích sádkách, vede k navýšení produkce a podporuje dobré životní podmínky a prosperitu. Celý systém byl optimalizován na základě monitoringu kvality vody v RAS a potenciálních fyziologických vlivů na rybí populaci, která byla použita během testů.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie v rámci FP7 řízené REA.

Partneři projektu
Zástupci malých a středních podniků:

Normex AS: koordinátor, Norsko
ASIO, spol s.r.o, Česká Republika
Edur Pumpenfabrik, Německo
Statiflo International Ltd., Velká Británie
Primozone Production AB, Švédsko
Salmar Setefisk AS, Norsko
Anglesey Aquaculture Ltd., Velká Británie

Výzkumné instituce:
Teknologisk Institutt AS, Norsko
Fraunhofer, Německo
The University of Liverpool, Velká Británie

Pro více informací kontaktujte:

Mr. Stig Johansen, Normex AS, email: stig@normex.no , Phone: +47 91708023
Jana Matysíková, ASIO, spol. s r.o., email: matysikova@asio.cz , Mobil: +420 702 098 105