Nové výrobky a technologie pro rok 2017 - videozáznam z webináře

26. 12. 2016

Z novinek se budeme věnovat domovním čistírnám odpadních vod (AS-IDEAL PZV, prvním zkušenostem z dodávek celých ČOV i vestaveb, atd.) a to i ve vztahu k dotacím. Novým větším čistírnám řešícím především nerovnoměrnosti v nátoku AS-HSBR a dávkování substrátu, dálkovému přenosu a pak komplexnímu řešení ostrovních domů – lokalit bez napojení na sítě prezentované jako AS-ISLAND.

Zmíníme i  průmyslové vody a nové možnosti jejich čištění a recyklace a v souvislosti s nimi flotace AS-FLOT a další úpravu čiřením AS-KUV a nebo filtraci AS-UFOIL.

A předmětem bude i oblast dezodorizace a dodávek nových výrobků pod názvem AS-OREO .