Novela vodního zákona

14. 1. 2019

Změny vodního zákona souvisí s adaptací na změnu klimatu. Mění se pravidla pro použití odpadních vod i pro likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek (žump). Podívejte se na vybrané změny v novele zákona:

Od ledna začala platit novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.