Novinka v DČOV: AS-IDEAL PZV - ideální řešení na ohlášení a do zásaku

15. 6. 2016

Název AS-IDEAL PZV a důvody vzniku

Nové nařízení vlády NV 57/2016 Sb., které řeší vypouštění do vod podzemních, zpřísňuje požadavky na odtokové parametry – zejména co se týče forem dusíku. Z hlediska technologického to znamená navýšení objemů čistíren, změny v procesech, a tím pádem i novou certifikaci nebo hledání vhodného výrobku na trhu, dostupného okamžitě. Jako ASIO, spol. s r.o. jsme tentokrát zvolili ten druhý postup. Našli jsme vhodnou technologii (a to přímo v Německu) a dohodli se na jejím využití v kombinaci s našimi nádržemi AS-MONA . Vznikl tak v podstatě „ideální“ výrobek i pro využití v té nejpřísnější třídě na ohlášení domovních ČOV, ve třídě PZV - tj. pro vypouštění do vod podzemních. Název je pak logickým spojením slov ASIO – IDEAL – PZV.

AS-IDEAL PZV - ideální řešení na ohlášení a do zásaku

Novinka mezi ČOV tak, přesně podle názvu, nabízí zákazníkovi ideální čistírnu určenou pro ohlašování ve třídě PZV, ale samozřejmě nejen to – ČOV bude dobře využitelná i pro všechna další použití zejména tam, kde bude docházet ke krátkodobým výkyvům v zatížení, a tam, kde se zákazník bude chtít zabývat provozem ČOV co nejméně.

Ing. Karel Plotěný
http://www.asio.cz/cz/as-ideal-pzv