Novinky pro využití srážkových vod - AS-RAINMASTER a AS-PURAIN

22. 1. 2013

Celá řada nových výrobků se zaměří na úsporu vody energie přímo v domě, a to využitím srážkových vod , recyklací šedých vod recyklací tepla z odpadních vod . V nabídce se tak objeví systém určený k distribuci provozních vod (dešťových vod, případně bílých vod) v budově a k doplňování tohoto systému pitnou vodou – AS-RAINMASTER a to dokonce v několika variantách. Ty složitější ukazují i množství vod v zásobní nádrži. V každém případě je to zařízení, které je optimalizováno po stránce spotřeby elektrické energie (asi nejekonomičtější zařízení na trhu) a vyvíjeno s požadavkem na nejnižší úroveň hluku při provozu.
Celý systém na využití srážkové vody jako provozní je pak unikátní v tom, že ve srovnání s ostatními dokáže zachytit nejvíce srážkových vod. Předčisticí zařízení AS-PURAIN , které tento ukazatel ovlivňuje nejvíce je navrženo v podstatě tak, že v době menších dešťů (kterých je většina – 97%) zachytí veškerou vodu a jen v době velkých dešťů pak část vody slouží k vyčištění filtračního zařízení – tímto způsobem budou v budoucnu vybaveny zásobníky AS-REWA . Při filtraci se tak ztratí jen asi 2% srážkové vody.

Celý systém je pak možné umístit jak do budovy (sklep, technické podlaží, zvláštní místnost v přízemí), tak i částečně mimo budovu – nádrž do terénu, s tím, že každé uspořádání má své přednosti. Pro využití srážkových vod ze zpevněných ploch je pak možno využít i zařízení AS-PURAIN , které pracuje na principu spádového filtru – viz následující obrázek.

AS-PURAIN