Novoroční ASIO projev + semináře Modrá úsporám … utopie a praxe

2. 1. 2017

No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Je možné získat nějaké dotace na řešení vody v malém?
… Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r.o.

Ano, k dispozici jsou dotační tituly a další se chystají, avšak ne vždy má smysl řešit věci tak, že za každou cenu čekáme na dotaci, nebo dokonce řešení za každou cenu přizpůsobíme dotaci. Někdy je to naopak - řešení je třeba přizpůsobit dotaci, protože se to vyplatí. Příspěvek tedy bude o  možnostech dotací pro obce i jednotlivce (na čištění odpadních vod, využití srážkových vod) a o okrajových podmínkách, za kterých má smysl se o ně ucházet.

Úspory vody a zabezpečení proti haváriím v domě (eVodnik)
… Jiří Kříž, UNISAVERS, s.r.o.

Havárie a vytopení objektů jsou nejčastějšími pojistnými událostmi při provozu domů. Máme hlásiče požárů, ale máme hlásiče úniku vody? Úspory vody a zabezpečení objektů proti nežádoucím únikům a haváriím s využitím konkrétního zařízení popisuje výše uvedený příspěvek.

Ostrovní systémy – aneb jak řešit dům bez napojení na sítě
… Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.

Stále více domů se staví v místech, kde nejsou veřejné sítě, nebo na místech, kde např. není možné zasakovat - uživatelé pak mají klasický problém „Kam s ním?“. Kam s odpadní vodou tak, aby náklady na její likvidaci byly únosné a jak vyřešit zásobování např. když studna začne v letních měsících vysychat. O řešeních ohledně zásobování vodou (úprava vody, využití dešťovky) a její likvidace (recyklace, bezodtoké systémy, čištění) pojednává tento příspěvek, který se snaží o systémový přístup.

Problematika hygienizace pitné a provozní vody
… Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

S rozvodem vody, teplé i studené, a tím spíše užitkové, je spojena i problematika hygienizace. Zásady pro rozvody vody a kanalizace, zařízení a opatření budou diskutovány v tomto příspěvku, který si všimne i příčin několika „afér“ v poslední době.

Nakládání s vodami od zdroje po recipient a možné optimalizace
… Ing. Michal Šubrt, ASIO, spol. s r.o.

V praxi se potkáváme s řešením vody a její kvalitou od úpravy vody přes možnosti recyklace a následné čištění odpadní vody na požadované parametry. Voda se stává nedostatkovým zbožím, zhoršuje se její kvalita, vzrůstá cena a objevují se možnosti její recyklace. U jednotlivých procesů, zejména čištění odpadních vod, se objevují i prostory pro čištění vzduchu s výrazným zlepšením pro životní prostředí, na které je nutno brát zřetel.

Recyklace vody a tepla ve wellness centru
… Ing. Vladimír Jirmus, ASIO, spol. s r.o.

Snad všichni provozovatelé objektů s vodními atrakcemi zápasí s ekonomikou provozu, která je závislá na vodě a energiích. Recyklace a rekuperace je cesta v praxi již ověřená, a tak vedle teorie bude prezentována i již zrealizovaná konkrétní akce.

http://www.asio.cz/cz/modra-usporam-utopie-a-praxe