Obce a řešení odpadních vod, ČOV AS-HSBR 60-300 EO

2. 4. 2019

Čistírny odpadních vod

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Obce a řešení odpadních vod, ČOV AS-HSBR 60-300 EO". Představíme vám komunální ČOV určenou pro čištění splaškových vod produkovaných například z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Její předností je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Na základě nestandardních požadavků se umí vypořádat s odstraněním parametrů NH4, Ncelk. a P.

Webinář najdete na adrese https://youtu.be/ftndrc00urA .