Obce mohou do konce října žádat o grant na zeleň ve městě

16. 9. 2019

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Cílem je navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru, žadatelé mohou na projekt získat až 140.000 Kč. V programu Zelené oázy je k dispozici 1,4 milionu Kč, uvedl v pondělí v tiskové zprávě David Kopecký z Nadace Partnerství, která vyhlásila pátý ročník grantového programu.

Peníze poslouží na tvorbu a úpravu zelených veřejných prostranství, přírodních a komunitních zahrad, péči o přírodně hodnotné lokality, jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky či na obnovu a rozšiřování starých sadů. Vedle krajinářských zásahů granty pomáhají i s lepším hospodařením s vodou v obci, jako je čištění vodních ploch, sběr a využití dešťové vody, přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů.

"Od roku 2015 jsme podpořili kolem 80 projektů, mezi které bylo rozděleno více než 5,5 milionu korun. Projekt ale samozřejmě nelze hodnotit jen kvantitativně. Velice hrdí jsme především na kvalitu projektů, které přicházejí ze všech krajů a nabízí stále vyšší úroveň a kreativitu zpracování," uvedl generální ředitel MOL ČR Richard Austen. Firma, která v Česku provozuje síť čerpacích stanic, s nadací program vyhlašuje.

Program nově tvoří jeden z pilířů výsadbové iniciativy Sázíme budoucnost, která má ambici do pěti let vysadit deset milionů stromů mimo les. "Větší počet stromů a další zeleně na zastavěných plochách sídel má mimo jiné zásadní význam na jejich odolnost vůči přehřívání za extrémních letních veder. Proto je nutné vysazovat zeleň všude, kde je to jen trochu možné," uvedl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství či přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. Žádat o grant je možné do 31. října. Vítězné projekty budou známy 10. února 2020, podpoření žadatelé pak mohou své záměry zrealizovat od března do listopadu.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obce-mohou-do-konce-rijna-zadat-o-grant-na-zelen-ve-meste