Obchodní centrum Kaufland Třeboň

28. 7. 2015

Retenční nádrž o objemu cca 150 m 3 , rozměry objektu 25,2 x 13,5 x 0,52 m. Bloky jsou zabaleny v hydroizolaci, povolený odtok jde přes regulační šachtu. Objekt byl dodán jako kompletní, včetně montáže na stavbě.

retenční nádrž AS-NIDAPLAST

Doba montáže cca 4 dny.

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA

AS–NIDAPLAST je akumulační a zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Bloky AS-NIDAPLAST vytvoří podzemní prostor o velké akumulační kapacitě vhodný pro postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V kombinaci s nepropustnými hydroizolačními foliemi mohou sloužit jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

Ing. David Šmídek