Obchodní mise s JRK Waste Management

28. 10. 2016

ASIO nikdy nespí a neustále inovuje a sleduje i nejnovější trendy v čistírenství odpadních vod, a to i díky spolupráci s  Institutem cirkulární ekonomiky, se zaměřuje na aktuální témata, která hýbou EU, tedy implementaci cirkulární ekonomiky (česky oběhového hospodářství) do sektoru vodního hospodářství a odpadu. Společně se spřátelenou firmou JRK Waste Management jsem se vypravili do Holandska na obchodní misi, jejíž cílem bylo připravit se na novou legislativu v oblasti nakládání s čistírenským kalem a viděli v praxi možnosti jeho využití.

srážení struvitu

Během několikadenní návštěvy jsme navštívili firmy, které se zabývají recyklací struvitu z odpadní vody nebo i separované moči, termální hydrolýzou kalu, výrobou biopolymeru z čistírenského kalu, úpravu bioplynu na CNG atd. Holandský přístup byl velmi inspirující, protože Holanďané většinou nehledají důvody a bariéry proč něco nedělat, když nemusí, ale spíš se ptají proč to nezkusit? Tato návštěva byla prvním kontaktem navázaným v rámci Česko - Holandské spolupráce, který má za cíl tyto země co nejvíce obchodně propojit a vyhledávat příležitosti pro uplatnění firem.

Ing. Michal Došek