Objekty na stokových sítích - videozáznam z webináře

26. 4. 2016

Počínajíc čerpacími stanicemi (nová manipulační technika a šachty) a jejich navrhováním, přes odlehčovací komory (dovybavení dalšími prvky) až po předčištění srážkových vod a  zasakovací objekty (nejčastější chyby v projektech a zkušenosti z praxe).

Čerpací šachty - videozáznam z webináře

http://www.asio.cz/cz/cerpaci-sachty

Hospodaření s dešťovými vodami - videozáznam z webináře

http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovymi-vodami-mesto

Odlehčovací komory - videozáznam z webináře

http://www.asio.cz/cz/odlehcovaci-komory