Objekty parkovacích ploch - videozáznam z webináře

19. 1. 2016

Další z webinářů o  hospodaření se srážkovými vodami . Na programu je zopakování zásad a pak představení nových poznatků o nových ekonomických blocích používaných k vytváření akumulačních prostor v podzemí.