Obnova vodohospodářské infrastruktury

27. 9. 2021

Hojně navštívená konference, navíc v krásném prostředí a za příznivého počasí. Vedle ekonomických věcí týkajících se obnovy VaK, byly servírovány i technické speciality – digitalizace, materiály, nové výrobky a pomůcky pro vodaře. Za ASIO jsme se zúčastnili s přednáškou o  šedých vodách s cílem vytvořit objektivní pohled na jejich využívání. Jádrem přednášky tak byl návrh postupu hodnocení jednotlivých variant s využitím prvků udržitelnosti. Účastníci si měli z přednášky odnést hlavně to, že každá lokalita je jiná (má jiné možnosti získávat vodu a jiné možnosti ji pak po použití vracet do přírody). Z posouzení lokality pak vyplyne, kdy které zdroje využít a zároveň i to, zda má smysl recyklovat vodu . Recyklací se snižují jak nároky na získávání vody, tak i na její „zbavování se“ – a to, že posouzení by mělo být holistické, tj. zohledňující všechny dopady.

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Ing. Karel Plotěný