Odborný seminář v Moravské Třebové

31. 5. 2019

ASIO bylo jedním z hlavních sponzorů tohoto odborného semináře a naši prezentaci jsme podpořili stánkem a přednáškou na téma " Zápach na ČOV a jeho řešení" , kterou přednesl Ing. Ondřej Unčovský. Atmosféra na semináři byla velmi příjemná. První den jsme diskutovali s našimi zákazníky o provozních zkušenostech u našich produktů. Účastníci projevili velký zájem zejména o  biologické čistění odpadních vod , chemické čistění odpadních vod z průmyslových zdrojů, odstranění zápachu, ale i o vsakovací bloky AS-RIGOFILL. Přednášky na konferenci byly na vysoké úrovni a naši účast považujeme za prospěšnou. Těšíme se na setkání v příštím roce!

Ing. Július Telek