Odlehčovací komora AS-BALOK K 800 v Polsku

13. 2. 2019

Odlehčovací komory

Odlehčovací komory jsou plně kompaktní objekty osazované na jednotných kanalizacích sloužící k oddělení dešťového nátoku během srážkových událostí. V drtivé většině případů je dodáváme českým zákazníkům, ale v uplynulém roce byla odlehčovací komora AS-BALOK K800 dodána také do Polska.

AS-BALOK K800 je typizovaná dvouplášťová odlehčovací komora s možností regulace výšky přelivné hrany a možností regulace průtokového množství vody škrtící trati. Jedná se o válcový objekt průměru 3670 mm. Výška odlehčovací komory byla zvolena 1950 mm, potrubí průměru DN 800 pro nátok a odlehčení a DN 300 pro škrtící trať. Vnitřní vybavení komory sestává ze žlabu pro převod odpadních vod během bezdeštného období, integrovaného nerezového hradítka a stavitelné nerezové přepadové hrany osazené po celé délce žlabu.

Při instalaci byla komora osazena na betonovou desku zpevněnou kari sítí. Dvouplášťové řešení objektu s namontovanými dočasnými výztuhami umožnilo rychlou betonáž bez nutnosti dalšího bednění, což bylo pozitivně vnímáno jak investorem, tak stavební firmou. Dočasné výztuhy (pásy a hranoly) patrné na fotkách z instalace odlehčovací komory slouží pro zajištění stability objektu během betonáže. Jsou osazené na vnějším i vnitřním plášti komory, po dokončení betonáže jsou z komory sejmuty.

AS-BALOK

Pohled vnitřní, na nátokové potrubí DN800 opatřené dočasnou zpevňující výztuhou.

AS-BALOK

Pohled na AS-BALOK K800 s nainstalovanými dočasnými pásovými výztuhami vnějšího pláště.

AS-BALOK

Instalace AS-BALOK K800 před zahájením betonáže po připojení nápojných potrubí.

AS-BALOK

Robustní armování stropu odlehčovací komory.

Nakládka AS-BALOK K800.

Ing. Petr Straka