Odpad zdrojem 2017: Odpadní vody v cirkulárním pojetí

4. 4. 2017

I když je to v podstatě odpadářská konference, tak vzala na milost vodu a její obsah a energii jako substance, které je potřebné v duchu cirkulární ekonomiky také vracet do oběhu a zařadila ji do programu. Pro účastníky to znamená, že tak dostanou na jednom tácku celou nabídku možností. Pro nás pak poctu, že jsme mohli být aktivně při tom a ukázat, že oblast vodního hospodářství má v této oblasti také co nabídnout ( dešťovka , šedé vody , energie z vod, optimalizace spotřeby).

Odpad zdrojem 2017

To, že se vyplatí se tématem recyklace a rekuperace zabývat, potvrdil i majitel hotelu fabrika, neboť hotel, ve kterém se konference koná je plný technologií, jako jsou např. výměníky na rekuperaci tepla z vod (máme je také v nabídce jako AS-ReHeater). Viděli jsme tak praxi nadšenou reakci hrdého majitele na výsledný efekt rekuperace – do nové části hotelu počítá s další jednotkou. Jinak ukazuje se, a bylo to zmíněno i v přednáškách, jak důležité je mít pořádně a komplexně promyšlenou koncepci – budova musí být celek a ne sestava vzájemně nenavazujících souborů zařízení. V tomto případě jde navíc o funkční propojení více budov – hotelu, skladů a výroby, což přineslo synergické efekty například z kogenerace.

Odpad zdrojem 2017

I pořadatelství bylo vedeno tak, že muselo nadchnout. Rozmanitost forem – přednášky, workshopy a exkurze. A pak na jedné straně klapající organizace, na druhé straně neformálnost a snaha o propojování zájemců o informace s jejich poskytovateli. Pro nás bylo přínosem, že jsme více nahlédli do problematiky odpadů a seznámili se s tím, co hýbe tímto oborem. Děkujeme.

Ing. Karel Plotěný