Odpad zdrojem 2018

19. 3. 2018

Seminář Odpad zdrojem se letos uskutečnil v hotelu „NA FARMĚ“ v Choťovicích, tradičně nadstandardně zorganizovaná a dobře navštívená akce a hned několik „mega“ zajímavých přednášek, z nichž asi nejinspirativnější byla přednáška od Ing. Pavlíny Kulhánkové z MPO, která zmínila Zelené dohody, což je v Nizozemí zavedená instituce jak pomocí oficiálně povolených novinek (které nelze zvládnout na základě stávající legislativy), tyto novinky pod kontrolou státu prosadit do praxe, eliminovat nedůvěru k nim a urychlit tak jejich zavádění do praxe. Dále mne nadchla přednáška pana Milana Kazdy z Kněžic o energeticky soběstačné obci – bioplynkou vytápějí celou obec, likvidují na ní odpadní vody a pomalu začínají zásobovat obec i svou energií. No a asi všichni záviděli Kolínu to, jak mají zorganizovanou e-radnici - parkovací systém, školní kartu, systém sběru odpadů atd. Ale každý si určitě našel své koně pro inspiraci, navíc inspiraci užitečnou z hlediska budoucna a udržitelnosti.

Odpad zdrojem 2018

ASIO NEW, spol. s r.o. (Ing. Karel Plotěný) připravilo jako příspěvek souhrn všeho, co je využitelné moderní obcí z oblasti vody – nejnovější trendy z HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ), včetně propustných ploch, využití srážkových a  šedých vod , tepla z odpadních vod a v neposlední řadě i námět jak se nejudržitelněji vypořádat s odpadními vodami v malých obcích… Konečná vize – nevypouštět do povrchových vod žádné, ani vyčištěné, odpadní vody a odevzdat tak dalším pokolením krajinu, ve které bude radost žít… viz obrázek.

Odpad zdrojem 2018

Ing. Karel Plotěný