Odpadové vody – Tatry 2022

24. 10. 2022

Účast byla jako před covidem, přes 300 účastníků. Témata atraktivní, a to jak pro nás, tak myslím i celkově – mimo jiné recyklace odpadních vod (Wanner), LCA (Bodík), membránové technologie, problematika polutantů, kal a nakládání s ním, technologická řešení a příběhy…

Odpadové vody 2022

ASIO přispělo také několika přednáškami – o řešení venkova a PRVK (Plotěný), o uhlíkové stopě a LCA (Majčinová), o recyklaci vod (Báborská) a recyklaci fosforu (Holba). No a diskutovaným tématem bylo i AS-GranBio – viz přednáška Karola Kratochvíla.

Celkově shrnuto – příjemné a inspirující setkání z něhož vyplynuly i náměty na další výzkumné projekty nebo spolupráci.

Ing. Karel Plotěný