Odstraňování tuků z odpadních vod

3. 3. 2012

Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy, a to jak mechanické – zanášení kanalizace, tak i hygienické – zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod, kde zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu, a následně tedy i účinnost a odtokové parametry. V současné době používá firma ASIO, spol. s r.o. mnoho typů těchto zařízení (označení výrobků: AS-FAKU ). Výběr optimálního zařízení závisí na druhu tuků, jejich množství, velikosti průtoku odpadních vod atd. Například pro malé průtoky mohou být zařízení jednodušší, které bývají zpravidla méně účinná a naopak, pro větší množství se navrhují zařízení s vyšší účinností, což představuje rovněž náročnější technologii i konstrukci.

Jedním ze stále více oblíbených zařízení je tzv. automat. Jedná se o mechanický lapák tuků z plastové nebo nerezové vodotěsné nádrže, se soustavou norných stěn a přepážek doplněných o systém, který je schopen automatického či poloautomatického vyklízení. Kal je tak odčerpán a vyčištěn bez přímého otevření lapáku. Vše může fungovat pouze na základě napojení fekálního vozu na rychloupínací spojku, která je vytažená až na venkovní fasádu objektu. Proto se tento systém používá především tam, kde při otevření lapáku můžou nastat hygienické problémy, tedy restaurace, fast foody, kuchyňské provozy, průmyslové provozy na zpracování masa a masných výrobků.

Automatický lapák tuků v provedení z plastů

Automatický lapák tuků v provedení z plastů

Automatický lapák tuků v provedení z nerezi

Automatický lapák tuků v provedení z nerezi

V případě zvýšených požadavků na odtokové parametry lze dále uvažovat o použití kombinace lapáků s biologickým čištěním, koagulací, flotací nebo elektroflotací. V těchto případech je třeba zvážit, zda efekt, vyjádřený zachycením několika gramů tuků za rok, vyváží podstatné zvýšení nákladů na provozování. Snižování koncentrace NEL se vyplácí u významných producentů, kde prudce narůstá produkce odpadních vod a tím i konečná bilance znečištění. V těchto případech je vhodné použití například nové technologie tzv. SFT FILTR, ale o tom zase až někdy příště.

Ing. Milan Uher