Ohlédnutí se za výstavou VODOVODY-KANALIZACE 2015

23. 5. 2015

Co se změnilo - myslím, že se zatraktivnil doprovodný program a služby (unikátní akvabely a zvýšená profesionalita pořadatele), prostředí (káva a wifi zdarma) a oproti jiným výstavám se dokonce zdálo, že letos mírně přibylo jak vystavovatelů, tak i návštěvníků (dobrá propagace).

ASIO, spol. s r.o. se vedle tradičního stánku, podílelo na doprovodném odborném programu, a to přednáškami v posledním výstavním dnu, kdy Ing. Karel Plotěný uváděl blok přednášek MPO a CzWA. V přednášce na téma „Volba technologií k odkanalizování obcí“… například konstatoval, že je až s podivem, kolik za poslední roky vzniklo a bylo zaplaceno z veřejných peněz projektů, které nikdy nebudou realizovány - a to jen proto, že jejich zpracovatelé nereflektovali jednu z hlavních podmínek pro úspěšnou realizaci, a to že někdo musí takovou realizaci zaplatit. Ukazuje se, že pokud budeme chtít mít reálné projekty, tak vedle centrálních a decentrálních řešení se s v praxi uplatní tzv. NASS (nekonvenční aranžování sanitárních systémů), tj. opatření provedená již v rámci sanitárních systémů vedoucí ke zmenšení množství vod a znečištění. Většinou jsou řešení založena na rozdělení vod. Možné cesty řešení představil Ing. Karel Plotěný z firmy ASIO, spol. s r.o. např. šedé vody lze ekonomicky recyklovat, eliminací moči a hnědých vod pak lze minimalizovat množství nutrientů a řešit jak snížení ekonomických nároků, tak i dosažení za normálních podmínek nedosažitelných parametrů. Zdůrazněna byla zásada, že řešení by mělo odpovídat tomu, co si informovaní občané v rámci možností vyberou, a ne tomu, co je jim vnuceno někým jiným.

Další přednášky s naší účastí se zabývaly využitím nanoželeza ve všech formách (zejména v nulamocné a čtyř a vícemocné). Ing. Eliška Maršálková Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.) a Ing. Jana Matysíková (ASIO, spol. s r.o.) představily výsledky několikaročního výzkumu zaměřeného na zreálnění aplikace těchto forem železa. Ukazuje se, že železo ve formě, kdy redukuje nebo oxiduje, má přirozené koagulační a sorpční vlastnosti a je dobře separovatelné. Do budoucna má řadu možností uplatnění jak v klasických postupech, tak i při odstraňování nově sledovaných polutantů.