Omezení spotřeby vody na Tišnovsku

5. 3. 2019

Jsem tak o to víc citlivý na informace o obcích a stavu kolem vod a jeho řešení (centrál x decentrál, využití srážkových vod atd.). A tak mi jako rannímu ptáčeti nemohla uniknout tato zpráva v Radiožurnálu.

Ve Vohančicích a dalších dvou obcích řešili nedostatek vody omezením spotřeby na 100 l/os/den a vodu dováželi do vodojemu. Cenu dovážené vody spočítala Vodárenská – svazek Tišnovsko – na 540 Kč/m 3 . Je i v takovém případě maximální využití srážkové vody neekonomické? Není i v zájmu vodárenské společnosti se snažit využití srážkových vod podpořit? Investičně bude stát případné propojení na síť jen mezi obcemi odhadem víc než 10 mil. Kč, což je samozřejmě náklad, který se dostane do vodného… Platí pak ještě pořád v tomto konkrétním případě, že využití srážkových vod je neekonomické? A podpora formou dotace nehospodárná?

Zdroj: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal , Český rozhlas Radiožurnál, 2.3. - program Noční Radiožurnál – 4:47 hod.