Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

7. 2. 2019

Čistírny odpadních vod

Každý projektant by měl zpracovat při návrhu čistírny odpadních vod vodohospodářský výzkum současného a výhledového stavu (počet připojených obyvatel, průmyslové producenty v obci, hydraulické poměry stokové sítě, stavebně-technický stav stokové sítě).

Přečtěte si zajímavý článek o optimalizaci návrhových parametrů pro výpočet čistíren odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel. Cílem článku je poukázat na používání jednotných „zavedených“ návrhových parametrů, které jsou v současné době nadhodnoceny a nerozlišují způsob dopravy odpadní vody na ČOV.

Odkaz na článek na tzb-info.cz: Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO