Oslava 30. výročí založení CzWA

8. 12. 2022

Součástí oslav byla i návštěva vily Stiassni v Brně, která navodila nostalgickou náladu a nabídla možnost obdivovat naše předky a jejich dílo. Oslava vyvrcholila ohlédnutím za 30.letou činností i nastolením dalšího směřování asociace.

Řada akcí CzWA a firmy ASIO byla často propojená, a tak se i jako firma se můžeme ohlédnout za svojí aktivitou a činností v rámci CzWA.

Oslava 30. výročí založení CzWA

ASIO od svého založení patřilo mezi aktivní členy jak korporativní, tak i individuální a přispělo k rozvoji CzWA i konkrétními činy. Zejména v začátcích jsme pomáhali nejen s odbornou činností, ale i s provozními potřebami. Několik našich zaměstnanců pracuje v odborných skupinách a dlouhé roky působí zástupce ASIO i ve výboru asociace.

Ing. Plotěný byl několik roků i místopředsedou AČE (předchůdkyně současné CzWA) a byl také přímo u transformace na CzWA. Obvyklá je forma spoluúčasti firmy ASIO ve sponzorství na různých seminářích, na konferenci v Moravské Třebové jsme také již tradičním odborným garantem. K podporovaným aktivitám ze strany firmy patří zejména činnost odborné skupiny ČAO („Malé čistírny a odlučovače“). ASIO pak také stálo u zrodu i dalších odborných skupin, např. „Energie a odpadní vody“.

Věříme, že i po generační výměně vedení firmy se do činnosti CzWA zapojí i nový management obou ASIO a naváže tak na práci zakladatelů a průkopníků. Odborné předpoklady na to mají!

Ing. Oldřich Pírek, Ing. Karel Plotěný