Osvětová činnost ... udržitelné chování v oblasti vody

21. 11. 2017

V rámci šíření povědomí o udržitelném chování v oblasti vody - využití srážkových vod a šedých vod a  čištění odpadních vod - jsme strávili neděli na "brigádě" pro Ekologický institut Veronica. Mé hodnocení celodenní akce v příjemném prostředí střediska v Hostětíně - oboustranně obohacující akce. Hodnocení ze strany střediska ? Mimo jiné.. "Zpočátku jsem se bránila "stavět" velkou část semináře na firmě, nelituji. Děkuji. Budu pochvalu šířit dále....

Což samozřejmě i nás těší a zavazuje.

Ekologický institut Veronica
foto: zdoj " Ekologický institut Veronica "

Ing. Karel Plotěný